Tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp – thuận lợi và khó khăn

VP HĐQGGD – Ngày 6/9/2019 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với nội dung “Tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp – thuận lợi và những khó khăn”. TS. Nguyễn Hồng Minh – Trưởng Tiểu ban chủ trì tọa đàm.

 


Đại biểu tham dự tọa đàm

Tọa đàm có sự tham dự của các thành viên thuộc Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp; GS.VS. Đào Trọng Thi, Nguyên chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng Quốc hội; PGS. TS. Trần Thị Tâm Đan, Nguyên chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng Quốc hội; Bà Nguyễn Thị Hằng, Nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam; PGS.TS. Dương Đức Lân, Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; GS.TS. Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; PGS.TS. Lưu Bích Ngọc, Chánh văn phòng Hội đồng QGGDPTNL và đại diện lãnh đạo một số Sở LĐ-TB&XH và các cơ sở GDNN.


Chuyên gia tham dự tọa đàm

Phát biểu khai mạc, đề dẫn cho buổi Tọa đàm, TS Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh vấn đề tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nói riêng là vấn đề đã được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm trong những năm gần đây. Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo đã xác định tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo là một trong những giải pháp để thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.


Ủy viên Hội đồng, Tiểu ban tham dự tọa đàm


Chủ trì tọa đàm

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm đã đóng góp nhiều ý kiến giá trị, tâm huyết, đồng thời cũng đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà trường, góp phần đẩy mạnh thực hiện tự chủ trong các cơ sở GDNN trong thời gian tới, đồng thời giúp cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng với các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn phòng Hội đồng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *