Tọa đàm khoa học “Đổi mới công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp”

Nâng cao chất lượng GDNN nói chung và đổi mới công tác quản lý GDNN nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Ngày 30/8/2018, tại Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội, Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp (Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực) đã tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp” nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý về việc đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN nói chung và đổi mới công tác quản lý GDNN nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Tham dự buổi Tọa đàm, có TS. Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN; PGS.TS Lưu Bích Ngọc, Chánh văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; các thành viên Tiểu ban GDNN, các chuyên gia về GDNN, một số nhà quản lý cấp trung ương, địa phương và cấp cơ sở GDNN.


Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Năng Khánh phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, TS. Đỗ Năng Khánh – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN cho rằng, đổi mới công tác quản lý GDNN là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành lao động, thương binh và xã hội, góp phần cung cấp nguồn nhân lực qua đào tạo cho phát triển kinh tế xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Đây cũng là một trong các nội dung được đưa vào chương trình thảo luận của Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực năm 2018.


Toàn cảnh Tọa đàm

Tọa đàm khoa học lần này là Tọa đàm đầu tiên kể từ khi Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo phân công của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực. Nội dung chính của Tọa đàm tập trung vào 02 vấn đề cốt lõi gồm: (1) Đổi mới quản lý cơ sở GDNN công lập theo hướng tăng cường tính tự chủ, gắn với trách nhiệm giải trình; (2) Hoàn thiện cơ chế chính sách gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu tham dự Tọa đàm đã trao đổi, chia sẻ, thảo luận cởi mở về các nội dung gắn kết giữa GDNN với doanh nghiệp và thị trường lao động; thực hiện tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ sở GDNN nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý GDNN, góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ.

Theo kế hoạch, Tiểu ban GDNN sẽ tiếp tục tổ chức các Tọa đàm khoa học khác về Quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDNN và phát triển đội ngũ nhà giáo và Đổi mới chương trình, đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, dự kiến trong tháng 10 và tháng 11 tới.

Vụ Đào tạo chính quy
(Tổng Cục GDNN, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *