Tiểu ban Giáo dục Đại học – Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực họp về sắp xếp hệ thống trường đại học

VP HĐQGGD – Chiều 5/7, Thứ trưởng Lê Hải An, Trưởng Tiểu ban Giáo dục đại học thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã chủ trì phiên họp của Tiểu ban.


Ủy viên Hội đồng và chuyên gia tham dự phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã trao đổi, góp ý về 2 đề án: Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm; Đề án Sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học công lập (giai đoạn 2020-2025 và định hướng 2030). Mô hình đào tạo giáo viên cũng là nội dung quan trọng được thảo luận tại phiên họp này.

Theo Thứ trưởng Lê Hải An, mục tiêu xuyên suốt của các Đề án là nhằm đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương; sau đó là nâng cao chất lượng giáo dục đại học, chất lượng đào tạo giáo viên.


Ông Nguyễn Đắc Hưng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề Ban Tuyên giáo Trung ương

Đề án Sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học công lập còn bám sát mục tiêu, mục đích của Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, Thứ trưởng Lê Hải An cho biết sẽ tập hợp các ý kiến để tổng hợp báo cáo Ban thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực.

Tiểu ban giáo dục đại học là một trong 6 tiểu ban của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, cùng với Tiểu ban giáo dục mầm non, Tiểu ban giáo dục phổ thông, Tiểu ban giáo dục nghề nghiệp, Tiểu ban giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời, Tiểu ban phát triển nhân lực.


GS.TS. Phạm Hồng Quang – Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực gồm có 28 thành viên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch Hội đồng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là phó Chủ tịch Hội đồng; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ là Ủy viên Thường trực Hội đồng.


Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực; nghiên cứu, tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng phát triển GD&ĐT, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực; nghiên cứu, tư vấn, góp ý kiến về việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực GD&ĐT, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng yêu cầu…

 

 

 

Văn phòng Hội đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *