Thông báo Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với Tổ Tư vấn của Ủy ban và Văn phòng Hội đồng

Ngày 10/10/2019, TS. Lưu Lâm, Chuyên viên cao cấp Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ điều động đến công tác tại Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Văn phòng Hội đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *