Thông báo Phiên họp thứ nhất năm 2019 của Tiểu ban giáo dục mầm non (ngày 25/4/2019)

“Triển khai Kế hoạch công tác năm 2019 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, để tư vấn cho Tiểu ban giáo dục mầm non thuộc Hội đồng tại phiên họp được tổ chức vào 14h -17 h, ngày 25/4/2019 với chủ đề: “Chính sách thúc đẩy phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ” do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng Tiểu ban giáo dục mầm non chủ trì.

1. Chính sách để thúc đẩy phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ mần non?

2. Các giải pháp để thực hiện chính sách phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ mần non?

3. Từ kinh nghiệm thực tiễn, Đồng chí đề xuất các mô hình phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ mầm non? (phiếu đề xuất tư vấn đính kèm).

 

Văn phòng Hội đồng QGGDPTNL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *