Thông báo Phiên họp thứ nhất năm 2019 của Tiểu ban giáo dục đại học thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và PTNL

Phiên họp thứ nhất năm 2019 của Tiểu ban giáo dục đại học thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và PTNL

1/ Thời gian13h30 – 16h00 ngày 05 tháng 07 năm 2019

2/ Chủ trì: Thứ trưởng Lê Hải An, Trưởng Tiểu ban giáo dục đại học

3/ Địa điểm: Phòng họp D205, Trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4/ Nội dung: Đề án sắp xếp các trường sư phạm trong hệ thống và đề án sắp xếp, sáp nhập, giải thể các trường đại học công lập nhằm triển khai Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19/NQTW.

Văn phòng Hội đồng QGGD&PTNL
(Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *