Thông báo Phiên họp tháng 6/2019 của Tiểu ban giáo dục đại học

Thông báo Phiên họp tháng 6/2019 của Tiểu ban giáo dục đại học
28/05/2019
VP HĐ QGGDPTNL – Phiên họp thứ nhất năm 2019 của Tiểu ban giáo dục đại học
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐQGGDPTNL của Uỷ viên Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ngày 03/4/2019 về Kế hoạch công tác năm 2019 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Văn phòng Hội đồng trân trọng thông báo lịch họp phiên tháng 6/2019 của Tiểu ban giáo dục đại học:

Thời gian: Tháng 06/2019

Địa điểm: Phòng họp D205, Trụ sở Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì: Thứ trưởng Lê Hải An

Thành phần: Ủy viên Hội đồng, Thành viên Tiểu ban; các chuyên gia; Văn phòng Hội đồng; Vụ Giáo dục đại học.

Nội dung: Đề án sắp xếp các trường sư phạm trong hệ thống và đề án sắp xếp, sáp nhập, giải thể các trường đại học công lập nhằm triển khai Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19/NQTW.

Văn phòng Hội đồng QGGDPTNL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *