Thông báo mời viết bài tham gia Hội thảo quốc gia: “Chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất”

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2019 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (Văn phòng Hội đồng) chủ trì phối hợp với Tiểu ban Giáo dục mầm non của Hội đồng, Vụ Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất” để lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo chính quyền tỉnh/thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX), nhà quản lý giáo dục, thầy giáo, cô giáo đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có KCN, KCX vào tháng 11 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục và các thầy/cô giáo và các tổ chức, cá nhân quan tâm viết bài tham luận cho Hội thảo. Các bài viết nghiên cứu theo những chủ đề xoay quanh các nội dung sau:

(1) Đánh giá thực trạng, phân tích những khó khăn, hạn chế, xác định những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục về trường lớp mầm non, nhóm trẻ, đội ngũ giáo viên mầm non, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trong các khu vực có KCN KCX (cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố); Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, chất lượng cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non ở KCN, KCX

(2) Một số bài học thực tiễn trong phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có KCN, KCX ở Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế cho phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có KCN, KCX và bài học kinh nghiệm đúc rút cho Việt Nam.

(3) Đánh giá tình hình thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non ở  khu vực có KCN KCX (cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố). Đề xuất (với Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương) cơ chế, chính sách phát triển cơ sở giáo dục mầm non dành cho con em công nhân, người lao động ở khu vực có KCN, KCX (huy động nguồn lực; khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non, các tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở giáo dục mầm non ở khu vực có KCN, KCX).

Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: tuần thứ 3 tháng 11/2019

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Một số yêu cầu cho bài viết tham gia Hội thảo:

Về hình thức: Bài viết mang văn phong khoa học, được trình bày bằng tiếng Việt có dung lượng từ 5.000 – 6.000 từ (12 đến 20 trang); định dạng Time New Romen; cỡ chữ 13 trên khổ giấy A4; bảng mã Unicode; giãn dòng 1,2; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2 cm.

Cấu trúc: Tên bài viết; họ tên tác giả, học hàm, học vị (tên đơn vị, địa chỉ email, số điện thoại di động được đặt ở chế độ footnote); tóm tắt bài viết (không quá 300 từ); từ khóa (3 – 5 từ); nội dung bài viết (có phần giới thiệu; phương pháp nghiên cứu và dữ liệu sử dụng; các nội dung kết quả phân tích và kết luận); tài liệu tham khảo; phụ lục (nếu có).

Bài viết (định dạng file.doc) và đăng ký tham dự Hội thảo gửi về Ban tổ chức trước ngày 8/11/2019 qua địa chỉ email: vanphonghoidong@moet.gov.vn

Các bài tham luận được Hội đồng khoa học thẩm định và phê duyệt sẽ được in kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia.

Thông tin chi tiết về Hội thảo liên hệ: Bà Bùi Hoàng Yến qua điện thoại: 0916 917088, email bhyen@moet.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

 

(Văn phòng Hội đồng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *