Thông báo số 2: Hội thảo ngày 23/11/2018

Hội thảo khoa học quốc gia: “Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những đáp ứng của hệ thống giáo dục đào tạo Việt Nam”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *