Thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Theo Quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 – 2015, Hội đồng gồm 15 thành viên do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận (Ủy viên Thường trực); Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hữu Vũ (Ủy viên kiêm Tổng Thư ký); Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân; Chủ tịch Viện Khoa  học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh; Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm; Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Quang Báo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Minh Đường, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Giảng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và phát triển nhân lực; chỉ đạo soạn thảo và triển khai các Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật dạy nghề, các chiến lược phát triển giáo dục, dạy nghề, chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015.

Đồng thời, nghiên cứu, tư vấn, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề và nhân lực.

Bên cạnh đó, tư vấn, góp ý kiến về việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực hoạt động theo Quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng có bộ phận giúp việc là Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập.

Hoàng Diên
(Chinhphu.vn)

Phản hồi:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *