Shark Nguyễn Xuân Phú lý giải 90% startup ‘chết’ giữa đường: Bài toán mà bà bán buôn học qua lớp 1, lớp 2 cũng giải được, nhưng đa phần startup lại quên!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *