Quyết định số 2071/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ sung Ủy viên HĐ QGGDPTNL đối với Trung tướng, GS TS Trần Hữu Phúc

Quyết định số 2071/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 20121 đối với Trung tướng, GS.TS Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *