Phát huy vai trò sáng tạo của nhà trường

Việc giao quyền tự chủ trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phát huy vai trò sáng tạo của nhà trường và giáo viên là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Đồng thời, tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi đổi mới phương pháp, hình thức dạy học cũng như tổ chức các hoạt động trải nghiệm, kiểm tra, đánh giá.

Chiều 7.8, tại Hà Nội, Tiểu ban Giáo dục phổ thông, Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực tổ chức tọa đàm “Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học”.

Theo các thành viên Tiểu ban và chuyên gia, ở nước ta, trong một thời gian dài, cả nước thực hiện một chương trình và một bộ sách giáo khoa, theo kế hoạch dạy học thống nhất… Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục và trước đòi hỏi của thực tế, ngày 25.6.2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 791/BGDĐT thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông. Qua 6 năm thực hiện, từ tổ chức tốt việc xây dựng và thực hiện kế hoạch nhà trường định hướng phát triển năng lực học sinh, các cơ sở giáo dục đã huy động thêm được nhiều nguồn lực phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên; tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục; tạo hiệu quả giáo dục và mang lại sức sống cho nhà trường… Tuy nhiên, vì nhiều lý do, việc xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường thời gian qua còn có những hạn chế.


Toàn cảnh hội nghị

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận về cơ sở khoa học và thực tiễn của việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông; thực trạng xây dựng kế hoạch nhà trường phổ thông và giải pháp; vai trò của các cơ sở đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý đối với việc thực hiện biện pháp xây dựng kế hoạch ở các nhà trường phổ thông…

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Tiểu ban Giáo dục Phổ thông Nguyễn Hữu Độ cho rằng: Các ý kiến tại tọa đàm cho thấy rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, sự cần thiết xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, đặc biệt là khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới… Sắp tới, Bộ sẽ có quy định về quản lý trường mầm non, quản lý trường phổ thông theo hướng tự chủ, trong đó có tự chủ chương trình…

Nguyễn Phương
(Báo Đại biểu nhân dân)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *