Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non độc lập và tư thục. Giám sát chặt chẽ, hỗ trợ tối đa

Hệ thống cơ sở giáo dục mầm non độc lập và tư thục hiện có vai trò rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của Nhân dân, trong đó có nhóm trẻ quy mô tối đa 7 trẻ hoạt động theo nhu cầu đặc biệt của các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, việc quản lý và nâng cao chất lượng của các cơ sở này cần được quan tâm.

Đây là vấn đề được tập trung thảo luận tại Phiên họp thứ hai của Tiểu ban Giáo dục mầm non, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức, quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non” diễn ra chiều 17.12.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *