Ký kết Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Armenia

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nikol Pashiyan tới Việt Nam, chiều 5/7, thay mặt Chính phủ hai nước, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Việt Nam Nguyễn Văn Phúc và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Armenia Avet Adonts đã ký kết Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Việt Nam Nguyễn Văn Phúc và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Armenia Avet Adonts đã ký kết Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học

Theo đó, trong phạm vi thẩm quyền của mình, hai Bên khuyến khích các cơ sở giáo dục phổ thông cũng như các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu của hai nước thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác trực tiếp với nhau. Khuyến khích và hỗ trợ các chương trình trao đổi nghiên cứu viên, giáo sư, cán bộ giảng dạy, sinh viên và học sinh giữa hai nước.

Khuyến khích xây dựng và thực hiện các dự án nghiên cứu chung nhằm phát triển và tăng cường hợp tác khoa học và trao đổi thông tin liên quan trong các lĩnh vực khoa học, nghiên cứu và phát triển thử nghiệm. Hai Bên cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, cán bộ giảng dạy, giáo sư và nghiên cứu viên của các cơ sở giáo dục và nghiên cứu của bên kia. Hợp tác với nhau trong các vấn đề về giáo dục và khoa học tại các tổ chức quốc tế mà hai Bên là thành viên.

Hai Bên khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ chính thức, văn học, lịch sử và văn hóa của nước mình tại các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu và cơ sở giáo dục phổ thông của nước kia; đồng thời hỗ trợ việc trao đổi học sinh, sinh viên, cán bộ giảng dạy, giáo sư và nghiên cứu viên, cũng như các tài liệu phương pháp giảng dạy và sách giáo khoa.

Trong phạm vị khả năng tài chính của mình, hai Bên trao đổi các đoàn chuyên gia giáo dục và khoa học nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và thông tin về các dự án và cải cách mà mình đang thực hiện.

Hai Bên cũng trao đổi thông tin liên quan nhằm xác định sự tương đương về các văn bằng được cấp bởi các cơ sở giáo dục của mỗi Bên, cũng như để tạo điều kiện công nhận văn bằng. Khuyến khích tham vấn và hợp tác trực tiếp giữa các cơ quan có thẩm quyền về quy trình công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục của mỗi Bên cấp và việc này sẽ được quy định trong văn bản thỏa thuận riêng về công nhận văn bằng lẫn nhau được ký kết giữa hai Bên.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục
(Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *