Kiện toàn Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực

Sáng 23.11, tại Hà Nội, đã diễn ra Phiên họp trực tuyến của Ủy ban về Giáo dục và phát triển nhân lực thuộc Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Ủy ban chủ trì Phiên họp.

Phiên họp đã công bố Quyết định số 2650/QĐ-BGDĐT ngày 13.8.2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiện toàn Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực.

Theo đó, Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực gồm 23 thành viên; Chủ tịch Ủy ban là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Phó Chủ tịch Ủy ban là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Ủy ban chủ trì Phiên họp

Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh là tổ chức tham mưu và tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực cùng với Ủy ban về khoa học và công nghệ, Ủy ban về môi trường, Ủy ban về xã hội, Ủy ban về phát triển bền vững, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, hàng quý có báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách, biện pháp chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực được phân công.

Về các nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Ủy ban lưu ý, việc xây dựng nội dung hoạt động cần tập trung vào một vài điểm, từ đó trao đổi, tập trung trí tuệ, ý kiến tâm huyết để có nội dung hữu ích cho sự phát triển của ngành, phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ngọc Phương
(Báo Đại biểu nhân dân)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *