Giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

Sáng 24/4, Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW tổ chức hội nghị kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước tại Bộ GD&ĐT.

Bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì Hội nghị

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ GD&ĐT cho thấy, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Bộ GD&ĐT đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, thể hiện qua kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực các cấp tăng so với năm học trước; kết quả các kỳ thi, cuộc thi quốc gia, quốc tế có số lượng và chất lượng giải đều tăng.

Kết quả đổi mới giáo dục của Việt Nam được các nước, tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2018, lần đầu tiên, 2 trường đại học của Việt Nam đạt top 1000 đại học thế giới theo bảng xếp hạng Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings). Học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Châu Á và quốc tế, khoa học trẻ quốc tế đạt thành tích tốt nhất từ trước đến nay…

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế, yếu kém; từ đó đưa phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ GD&ĐT tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 29-NQ/TW và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để chỉ đạo triển khai công tác của ngành Giáo dục một cách đồng bộ, chọn đúng vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có đột phá và kiên trì, quyết liệt thực hiện.

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh sinh viên trong toàn ngành. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong các cơ sở giáo dục; chú trọng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương để xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa trong toàn ngành Giáo dục.

Ban Cán sự đảng Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo tiếp tục tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành theo lộ trình đã đặt ra nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, chủ nghĩa và khoa học.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Bộ GD&ĐT đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Vì vậy, Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT kiến nghị với Trung ương cần có chế độ, chính sách về lương thích hợp để tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Đối với các tỉnh/thành phố, Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT đề xuất: Có trách nhiệm quản lý các hoạt động giáo dục, đào tạo và nghề nghiệp trên địa bàn theo quy định phân cấp quản lý nhà nước, trong đó có trách nhiệm giải trình và thực hiện giải pháp giải quyết các tồn tại, hạn chế của giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT trong dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư cho GD&ĐT; lập và công khai quy hoạch, danh mục các dự án kêu gọi xã hội hoá giáo dục.

Cùng với đó, thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý giáo dục và tuyển dụng giáo viên thực hiện quy định về chuẩn nghề nghiệp; bố trí đủ số lượng người làm việc cho sở, phòng GD&ĐT trên cơ sở xác định vị trí việc làm theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Tại Hội nghị, các thành viên trong đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ghi nhận sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Bộ GD&ĐT và cho rằng báo cáo đã đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra hạn chế, yếu kém và đưa giải pháp cho thời gian tiếp theo; đồng thời đưa ra những góp ý nhằm hoàn thiện thêm báo cáo.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý này để hoàn chỉnh nội dung báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *