Đổi mới chương trình giáo dục mầm non theo hướng tiên tiến, hiện đại

Ngày 19/12/2019, Vụ Giáo dục Mầm non phối hợp Tiểu ban giáo dục mầm non (Tiểu ban GDMN) thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức phiên họp “Định hướng đổi mới chương trình giáo dục mầm non (GDMN) sau năm 2020”.

Tại phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Bá Minh, Phó trưởng Tiểu ban cho biết: Chương trình GDMN ban hành năm 2009 được xây dựng trên cơ sở kế thừa những thành tựu về lý luận và thực tiễn trong phát triển GDMN Việt Nam và tiếp cận những xu hướng tiên tiến trong GDMN của các nước trong khu vực và trên thế giới. Thể hiện được quan điểm của GDMN là giáo dục toàn diện, tích hợp và lấy trẻ làm trung tâm.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, theo đánh giá của các chuyên gia, của các cơ quan quản lý, ý kiến của các địa phương, chương trình GDMN có nhiều ưu việt, đã nâng cao chất lượng, chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ mầm non. Các địa phương đã quan tâm chăm lo giáo dục cho trẻ, nâng cao chất lượng đội ngũ, bố trí đủ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao quản lý chuyên môn để triển khai thực hiện một cách chất lượng chương trình GDMN.

Đại diện Sở GDĐT Hòa Bình cho biết: Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình GDMN (2009-2019), đến nay đội ngũ giáo viên mầm non của các trường trên địa bàn tỉnh đã vận dụng tốt các phương pháp để tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ một cách linh hoạt, hiệu quả. Các hoạt động giáo dục được tổ chức nhẹ nhàng, hứng thú, tạo nhiều cơ hội cho trẻ được tích cực tham gia hoạt động, quan sát, trải nghiệm và thực hành. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của nhà trường ngày càng được đầu tư đầy đủ, hiện đại cùng với những yêu cầu thực tiễn ngày càng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, chương trình GDMN hiện hành còn gặp một số bất cập, cần phải chỉnh sửa để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn như nội dung giáo dục trong chương trình khung quá cụ thể, chi tiết dẫn đến nhiều giáo viên thiếu tính sáng tạo trong việc xây dựng nội dung giáo dục cho trẻ, không dựa trên khả năng, năng lực của học sinh và đặc điểm địa phương; phương pháp giáo dục còn bó hẹp trong các phương pháp truyền thống; thời gian thực hiện chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ hiện nay đang nhiều hơn số giờ lao động của giáo viên theo Luật Lao động.

Các đại biểu đề xuất về định hướng đổi mới chương trình GDMN sau năm 2020, theo đó, chương trình GDMN cần bổ sung những nội dung giáo dục về tin học, ngoại ngữ; có những điều chỉnh về chế độ chính sách và cơ chế thực hiện thúc đẩy phát triển khối nhà trẻ; rà soát, xem xét lược bỏ các nội dung quá cụ thể, chi tiết dẫn đến giáo viên triển khai dễ bị khuôn mẫu, cứng nhắc…

Bà Đinh Thị Bích Thủy, Phó trưởng Phòng GDMN, Sở GDĐT Hà Nội, mong muốn Bộ GDĐT tiếp tục phát huy những điểm mạnh của chương trình hiện hành, tiếp tục xây dựng chương trình GDMN dưới dạng chương trình khung. Khuyến khích các địa phương, cơ sở giáo dục phát triển chương trình đáp ứng tầm nhìn chiến lược, mục tiêu phát triển, điều kiện thực tiễn tại cơ sở.

Ngoài ra, cần nghiên cứu bổ sung những nội dung như khuyến khích các cơ sở GDMN cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh chương trình để có sự thống nhất giữa các văn bản và làm căn cứ pháp lý giúp các địa phương xây dựng cơ chế xã hội hóa ngoài tiền học phí hỗ trợ cho đời sống giáo viên.

Văn phòng Hội đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *