Định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục mầm non giai đoạn 2021 – 2030

Chiều 5.6, Tiểu ban Giáo dục mầm non, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, đã họp cho ý kiến về định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục mầm non trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Nguyễn Hữu Độ – Trưởng tiểu ban Giáo dục mầm non chủ trì phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại phiên họp

Bộ chỉ số phát triển giáo dục cơ bản để phục vụ quản lý ngành đề xuất 3 nhóm chỉ tiêu/chỉ số liên quan đến giáo dục mầm non, gồm: Nhóm chỉ tiêu/chỉ số về tiếp cận giáo dục (tỷ lệ huy động trẻ em mầm non đến trường); nhóm chỉ tiêu/chỉ số về điều kiện bảo đảm chất lượng (số giáo viên/nhóm, lớp, tỷ lệ giáo viên mầm non có bằng cao đẳng trở lên, tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ chi NSNN cho giáo dục mầm non); và nhóm chỉ tiêu/chỉ số về chất lượng giáo dục (tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, tỷ lệ trẻ mầm non suy dinh dưỡng). Yêu cầu đặt ra với các chỉ tiêu/chỉ số là phải phù hợp với thực tiễn trong nước và quốc tế; bảo đảm tính khả thi, và có thể đánh giá, giám sát được.


GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng nên huy động các nguồn lực đầu tư cho trẻ em trong giai đoạn vàng 0 – 5 tuổi

Căn cứ vào Bộ chỉ số phát triển giáo dục cơ bản, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển giáo dục giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 đối với cấp học mầm non, các ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, các chuyên gia, cán bộ quản lý giáo dục thống nhất cho rằng, 7 chỉ số thuộc 3 nhóm chỉ tiêu/chỉ số nêu trên cơ bản là phù hợp và cần thiết, bảo đảm công bằng trong tiếp cận và chất lượng giáo dục mầm non. Tuy vậy, một số ý kiến mong muốn, cần có thêm dự báo cụ thể để đưa ra những chỉ số có tính đột phá, huy động được các nguồn lực đầu tư cho trẻ em trong giai đoạn 0 – 5 tuổi, vì đây là giai đoạn vàng, có ý nghĩa cực kỳ lớn đối với sự phát triển đất nước sau này.

Để bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non, các đại biểu cũng cho rằng, cần duy trì cả hai chỉ tiêu: Tỷ lệ giáo viên/lớp, nhóm lớp, và số trẻ em/giáo viên. Đặc biệt, các chỉ tiêu/chỉ số phải cân đối nguồn lực thực hiện, cả về cơ sở vật chất và giáo viên…


Các ý kiến tại phiên họp sẽ được tổng hợp nghiên cứu, góp phần xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

Nhấn mạnh, thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020, giáo dục mầm non đã có bước phát triển mạnh mẽ, nổi bật là chúng ta đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho rằng, các nhiệm vụ đối với giáo dục mầm non trong giai đoạn tới sẽ rộng hơn, đòi hỏi nhiều giải pháp hơn. Các ý kiến tại phiên họp sẽ được tổng hợp nghiên cứu, góp phần xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, với mục tiêu củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; hướng đến phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo vào năm 2030.

Nhật Linh
(Báo Đại biểu nhân dân)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *