Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp tác giảm thiểu bạo lực học đường

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện sáng kiến “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học giai đoạn 2018-2022”.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và bà Trần Thu Huyền, Trưởng đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo biên bản ký kết, Bộ GD&ĐT và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam sẽ hợp tác triển khai một số các nội dung, chương trình, hoạt động tại 14 tỉnh, thành phố. Sự hợp tác này tập trung đẩy mạnh giáo dục thay đổi hành vi cho giáo viên và học sinh, hướng đến xây dựng và duy trì một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phi bạo lực.

Bộ GD&ĐT và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam sẽ phối hợp đưa vào nhà trường những kiến thức, kĩ năng giúp giáo viên và học sinh ngăn chặn bạo lực đối với trẻ em trong trường học. Đồng thời, phối hợp để giới thiệu phương pháp giáo dục tích cực cho đội ngũ giáo viên. Đối với học sinh, giáo dục thay đổi hành vi sẽ được đặc biệt chú trọng để giúp các em nhận biết nguy cơ bạo lực, từ đó nâng cao khả năng xử lý tình huống và tự bảo vệ mình khỏi bạo lực.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, thời gian qua, tình trạng bạo lực gia đình và bạo lực học đường vẫn xảy ra tại nhiều nơi và có diễn biến phức tạp. Điều này đã ảnh hưởng xấu đến thể chất, đến tinh thần, hình thành nhân cách của trẻ và ảnh hưởng đến môi trường giáo dục. Vì vậy, cần thực hiện nhiều giải pháp hơn nữa để chấm dứt tình trạng bạo lực với trẻ em, cần sự chung tay của nhiều tổ chức, nhiều lực lượng để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống bạo lực.

Đánh giá cao nỗ lực của Tổ chức Tầm nhìn thế giới trong việc thực hiện sáng kiến chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học, Thứ trưởng khẳng định, thỏa thuận hợp tác có vai trò quan trọng trong việc chấm dứt tình trạng bạo lực đối với trẻ em, qua đó góp phần đảm bảo an sinh cho trẻ em Việt Nam.

Đồng thời có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo môi trường cho trẻ từ gia đình đến nhà trường được an toàn, lành mạnh. Khi trẻ được sống, được học tập, rèn luyện, vui chơi trong môi trường gia đình, nhà trường an toàn lành mạnh thì trẻ sẽ phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *