8g30′, thứ 3, ngày 26/9/2017, tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, phiên họp thứ 2 của Tiểu ban Giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì.

8g30′, thứ 3, ngày 26/9/2017, tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, phiên họp thứ 2 của Tiểu ban Giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì. Nội dung phiên họp bàn về xây dựng chương trình, sách giáo khoa mới và các điều kiện triển khai, trong đó đặc biệt là đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và trường lớp, thiết bị dạy học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *