14g00, thứ 4, ngày 18/10/2017, tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, phiên họp thứ nhất của Tiểu ban phát triển nhân lực do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì.

14g00, thứ 4, ngày 18/10/2017, tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, phiên họp thứ nhất của Tiểu ban phát triển nhân lực do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì. Thành phần tham dự: Đại diện Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Bích Liên; Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường; Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ FPT Trương Gia Bình, một số Ủy viên Hội đồng, các chuyên gia và doanh nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *