14g00, thứ 4, ngày 13/9/2017, tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, phiên họp thứ nhất của Tiểu ban giáo giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *