14g00, ngày 6/11/2017, tại Tổng cụ Giáo dục nghề nghiệp, phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp do Thứ trưởng Lê Quân, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *