Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020”. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhằm đẩy mạnh đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, ngày 25/01/2017 Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố tích cực triển khai chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 nhằm đẩy mạnh đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Toàn cảnh Hội thảo

Sau 2 năm triển khai thực hiện chuyên đề, các cơ sở mầm non thay đổi rõ rệt, môi trường giáo dục được xây dựng, phát triển đúng định hướng của quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; việc xây dựng kết hoạch giáo dục linh hoạt, phù hợp với thực tế; phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ được đổi mới; việc đánh giá sự phát triển của trẻ được nhận thức và thực hiện đúng mục đích, yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ được nhận thức và thực hiện đúng theo định hướng của tiêu chí về sự phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Bên cạnh đó, nhận thức, ý thức của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, cha mẹ trẻ về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm bước đầu được nâng cao; năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được cải thiện rõ rệt.

 Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Khẳng định quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm định hướng cho các nhà quản lý giáo dục, giáo viên mầm non tổ chức và thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đạt chất lượng và hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá: Các địa phương đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện: việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được coi là việc làm thiết thực, thường xuyên hằng ngày đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tạo điều kiện, tạo cơ hội cho trẻ được thực hành, trải nghiệm, học bằng chơi, chơi mà học nhằm đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Nhìn nhận những kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động quản lý và thực hiện chuyên đề, những hạn chế, những điểm chưa hợp lý trong quá trình thực hiện, Thứ trưởng đề nghị, các địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền và chia sẻ những kết quả tích cực đã đạt được về triển khai thực hiện chuyên đề tới tất cả cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tại địa phương, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm về những nội dung chưa đạt kết quả như mong đợi, nghiên cứu đề xuất những giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn tại địa phương. Tiếp tục nhân rộng những mô hình điểm điển hình xuất sắc giữa các vùng miền và trong cả nước bằng các hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp.

Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đối với 198 cơ sở giáo dục mầm non đạt thành tích xuất sắc ”xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

(Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *