Thúc đẩy khuyến học, khuyến tài và học tập suốt đời

GD&TĐ – Ngày 28/12/2017, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 3. Hội nghị nhằm tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ của Hội Khuyến học năm 2018, và Sơ kết việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập đến năm 2020.

Thúc đẩy khuyến học, khuyến tài và học tập suốt đời

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội nghịThứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm qua, Hội Khuyến học Việt Nam cùng Hội Khuyến học các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp thực hiện nhiệm vụ. Công tác phát triển hội viên được các cấp hội tăng cường phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội V và triển khai 10 nhiệm vụ của Đại hội, Hội Khuyến học Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đại trà nhiệm vụ xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” theo Quyết định 89/QĐ-TTg, Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập. Tính đến tháng 11 năm 2017, số hội viên khuyến học cả nước hiện có 16,7 triệu người, chiếm 18,44% dân số, tăng 10,69% so với năm 2016;…

Tiếp tục triển khai đại trà các mô hình học tập và tổ chức đánh giá, xếp loại, công nhận các danh hiệu học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg và Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát triển các loại quỹ khuyến học, khuyến tài, đến nay quỹ khuyến học, khuyến tài có 3.357 tỷ đồng, bình quân 37.075đ/người dân, tăng 27,49% so với năm 2016.

Việc vận động nhân dân cùng các lực lượng xã hội đóng góp vào quỹ khuyến học, khuyến tài đã đạt được kết quả thiết thực, số dư năm sau cao hơn năm trước. Tại hầu hết các địa phương, được tổ chức liên tục việc trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những hoạt động của Hội Khuyến học các cấp trong năm qua, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến có giá trị nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động hội, tháo gỡ những khó khăn trong việc xây dựng đơn vị học tập, trung tâm học tập cộng đồng, xã hội học tập, xây dựng và thống nhất các tiêu chí đơn vị học tập trên cả nước,…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ bày tỏ lời cảm ơn trân trọng những đóng góp tích cực của Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học các cấp vào kết quả chung của ngành giáo dục.

Về các chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) với Hội Khuyến học Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết: “Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành quy chế phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam, với những nội dung chặt chẽ và cụ thể, trong đó: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đề xuất ban hành cơ chế thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng; xây dựng kế hoạch đánh giá xếp loại mô hình học tập theo tiêu chí và phát triển tổ chức hội. Trách nhiệm của Bộ GD&ĐT là tổ chức dạy học và cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho mọi người dân đều có cơ hội học tập; Phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam theo cơ chế “đặt hàng”, như phối hợp xây dựng tiêu chí thành phố học tập; nghiên cứu, đề xuất mô hình trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới;…”

(Báo giáo dục thời đại)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *