Quyết định số 2071/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ sung Ủy viên HĐ QGGDPTNL đối với Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn.

Quyết định số 2071/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 20121 đối với Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *