Phiên họp thứ nhất năm 2019 của Tiểu ban giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời

Những chính sách giáo dục thường xuyên cần được khẳng định trong Luật Giáo dục sửa đổi

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2019 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Văn phòng Hội đồng trân trọng thông báo phiên họp thứ nhất năm 2019 của Tiểu ban Giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời thuộc Hội đồng dự kiến diễn ra với nội dung và thời gian như sau:

  1. Thời gian:   14h00 – 17h00 ngày 16 tháng 04 năm 2019
  2. Chủ trì:       GS.TS. Phạm Tất Dong, Trưởng Tiểu ban GDTX&HTSĐ
  3. Địa điểm:    Phòng họp C, Trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  4. Nội dung:     Những chính sách giáo dục thường xuyên cần được khẳng  định trong Luật Giáo dục sửa đổi.

(1) Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi phần Giáo dục thường xuyên, đặc biệt là Điều 44 và Điều 45 trong Dự thảo

(2) Các giải pháp chính sách phát triển giáo dục thường xuyên trong giai đoạn tới ở nước ta;

(3) Các giải pháp để củng cố và phát triển các trung tâm giáo dục thường xuyên;

(4) Các trường bồi dưỡng cán bộ thuộc các Bộ, ngành và các tổ chức (kể cả trung tâm bồi dưỡng chính trị) có phải là cơ sở giáo dục thường xuyên hay không và có nên ghi rõ trong Luật Giáo dục sửa đổi?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *