Phê duyệt 80 ngành nghề đạt chuẩn quốc tế

(Chinhphu.vn) – 80 ngành nghề được chọn ưu tiên trong các lĩnh vực: công nghệ, kỹ thuật, nông nghiệp, công nghiệp. Đây là những nghề được thị trường lao động cần với số lượng nhân lực lớn, phù hợp với yêu cầu phát triển nhân lực có tay nghề của ngành, địa phương và khoa học kỹ thuật hiện đại.

 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa phê duyệt trường, ngành và nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020.

Theo Bộ LĐ-TBXH, trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm là những trường có thế mạnh trong đào tạo, phù hợp với danh mục ngành, nghề trọng điểm đã được phê duyệt của Quyết định và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của vùng, địa phương.

Đối với các trường cao đẳng, trung cấp công lập: về các ngành nghề, Bộ LĐ-TB&XH đã lựa chọn 134 ngành, nghề trọng điểm ở các cấp độ, trong đó 62 ngành, nghề cấp độ quốc tế; 93 ngành, nghề cấp độ Khu vực ASEAN và 134 ngành, nghề cấp độ quốc gia.

Bộ LĐ-TB&XH đã chọn có 412 trường trọng điểm với 1.504 lượt ngành, nghề trọng điểm, trong đó có: 342 lượt ngành, nghề cấp độ quốc tế; 293 lượt ngành, nghề cấp độ Khu vực ASEAN và 869 lượt ngành, nghề cấp độ quốc gia.

Các trường được chọn được phân bố đều thuộc 6 vùng trên toàn quốc, như: Vùng trung du miền núi phía Bắc có 65 trường; Vùng Đồng bằng sông Hồng 130 trường; Vùng Bắc Trung bộ, duyên hải miền Trung có 97 trường; Vùng Tây nguyên có 16 trường; Vùng Đông Nam bộ có 50 trường và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 53 trường.

Đối với các trường cao đẳng, trung cấp tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài và trường thuộc doanh nghiệp nhà nước:

Về các ngành nghề, Bộ LĐ-TB&XH đã lựa chọn 64 ngành, nghề trọng điểm ở các cấp độ (trong đó 18 ngành, nghề cấp độ quốc tế; 28 ngành, nghề cấp độ khu vực ASEAN và 64 ngành, nghề cấp độ quốc gia)

Về trường nghề trọng điểm, có 50 trường được lựa chọn các ngành nghề trọng điểm với 129 lượt ngành, nghề trọng điểm (trong đó 27 lượt ngành, nghề cấp độ quốc tế; 32 lượt ngành, nghề cấp độ khu vực ASEAN và 70 lượt ngành, nghề cấp độ quốc gia) tại 5 vùng, cụ thể: Vùng trung du miền núi phía Bắc có 4 trường; Vùng Đồng bằng sông Hồng 24 trường; Vùng Bắc Trung bộ, duyên hải miền Trung có 7 trường; Vùng Đông Nam bộ có 14 trường và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 1 trường.

Các nghề được ưu tiên như: Nhóm ngành, nghề về công nghệ, kỹ thuật, nông nghiệp, công nghiệp. Đặc biệt là những ngành, nghề phục vụ trực tiếp của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (thuộc các lĩnh vực như công nghệ thông tin; vật lý; sinh học); các ngành, nghề phục vụ nông nghiệp công nghệ cao và các ngành, nghề gắn với chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp…

Việc phê duyệt danh mục ngành, nghề trọng điểm là cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương và các trường thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, việc phê duyệt ngành, nghề trọng điểm theo hướng “mở”, tạo hành lang pháp lý, khuyến khích các trường nghiên cứu, đề xuất phát triển các ngành, nghề mới phục vụ phát triển nguồn nhân lực, khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0.

(Nguồn chinhphu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *