Làm thương mại điện tử không ra nổi một đồng, vợ ‘xúi’ đi bán kim chi lại thu về cả triệu USD!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *