Hà Nội: Triển khai điều kiện áp dụng chương trình sách giáo khoa mới

(Chinhphu.vn) – Ngày 20/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến 30 đầu cầu quận, huyện, thị xã trên địa bàn để triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình sách giáo khoa mới
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình sách giáo khoa mới. Ảnh: Hòa An

Hội nghị đã giới thiệu đến các đại biểu tổng quan về Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể; giới thiệu chương trình giáo dục tích hợp trong môn Lịch sử và Địa lý; chương trình giáo dục tích hợp trong môn Khoa học tự nhiên; về công tác xây dựng cơ sở vật chất trong các nhà trường và công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Giới thiệu tổng quan về Chương trình (CT) Giáo dục phổ thông tổng thể, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng Chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông mới cho biết, Bộ GDĐT đã thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới CT, Ban Phát triển CT các môn học, hoạt động giáo dục, Hội đồng quốc gia thẩm định tổng thể; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới.

Về xây dựng các CT môn học, căn cứ CT tổng thể, Ban Phát triển các CT môn học đã hoàn thành dự thảo lần thứ nhất các CT môn học. Bộ GDĐT đã tổ chức xin ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế, giảng viên sư phạm chủ chốt và một số giáo viên phổ thông cốt cán. Hiện nay, các Tiểu ban Phát triển CT môn học đang khẩn trương chỉnh sửa, biên tập dự thảo CT để trình Ban Chỉ đạo đổi mới CT, SGK GDPT của Bộ GDĐT để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của giáo dục phổ thông, bao gồm: Quan điểm xây dựng, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cấp học, yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh cuối mỗi cấp học, các lĩnh vực giáo dục, hệ thống môn học, thời lượng của từng môn học, định hướng nội dung giáo dục bắt buộc ở từng lĩnh vực giáo dục và phân chia vào các môn học ở từng cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc, định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Sách giáo khoa theo CT giáo dục mới được áp dụng theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học trên phạm vi toàn quốc đối với cấp tiểu học từ năm học 2019 -2020, đối với cấp trung học cơ sở từ năm học 2020 – 2021 và đối với cấp trung học phổ thông từ năm học 2021 – 2022, cụ thể:

Giai đoạn 2017-2024 sẽ ban hành chuẩn, tiêu chuẩn giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý, gồm: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông; chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý trường phổ thông cốt cán; khung năng lực giáo viên phổ thông các môn học đặc thù; chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm; tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn giảng viên sư phạm chủ chốt.

Bên cạnh đó, Ban hành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý trường phổ thông thống nhất trong cả nước, trong đó có chương trình đào tạo giáo viên dạy các môn học mới, chưa có trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy các môn học tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Việc bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục phổ thông là trách nhiệm của các địa phương, trong giai đoạn tới nguồn vốn trung ương hỗ trợ sẽ ưu tiên các tỉnh, các vùng kinh tế phát triển chậm… Các địa phương cần chủ động huy động nhiều nguồn từ ngân sách địa phương, kêu gọi xã hội hóa và các nguồn tài trợ để góp phần từng bước giải quyết các nhu cầu về đầu tư cơ sở vật chất các trường học.

Một trong những điểm mới trong xây dựng CT giáo dục phổ thông mới được GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho biết là về định hướng của chương trình mới nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của người học, tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần; trở thành người học tích cực, tự tin, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hóa, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới.

(Nguồn chinhphu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *