Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Kỷ nguyên 4.0 là “cá nhanh ăn cá chậm”, không còn là “cá lớn nuốt cá bé”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *