Cần Thơ: Nỗ lực xây dựng xã hội học tập

GD&TĐ – Trong thời gian qua, TP Cần Thơ đã đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập; đặc biệt là chú trọng nâng cao trình độ dân trí và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức.

Bồi dưỡng Tin học tại Trường THCS Thạnh Mỹ (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ)

Từ đó các phong trào tương trợ, giúp đỡ HS hoàn cảnh khó khăn, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, tuyên dương HS giỏi cũng nở rộ…

Tập trung nguồn lực nâng cao dân trí

Đánh giá về tình hình thực hiện xây dựng xã hội học tập trên địa bàn TP Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết:

Để đạt được những kết quả như ngày hôm nay có sự quan tâm sâu sắc của các cấp, từ Trung ương đến địa phương. Trong đó, UBND thành phố đã đầu tư kinh phí đáp ứng việc thực hiện các mục tiêu xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, đào tạo cán bộ công chức và dạy nghề cho nhân dân lao động.

Đến nay, TP Cần Thơ có 85/85 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học mức độ 2. Trong đó có 73 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 (chiếm 85,88%). Có 9/9 quận, huyện củng cố vững chắc kết quả PCGD THCS; 85/85 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1 trong đó có 20/85 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2; 3/85 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.

Kết quả học tập nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên đáng kể. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thành phố đến tháng 10/2017 là 24.774 người. Số CBCCVC tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm là 20.383 người (82,28%).

CBCCVC có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn là 18.261 người (73,71%). CBCCVC có trình độ ngoại ngữ vượt chuẩn là 792 người (3,2%). Có 57,40% công nhân lao động có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc và giao lưu văn hóa, tăng 6,46% so với năm 2015.

Xác định thách thức để tháo gỡ

Tuy đạt được kết quả nhất định nhưng TP Cần Thơ xác định vẫn còn gặp không ít khó khăn trong công tác xây dựng xã hội học tập. Theo ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ:

Đến nay, công tác xây dựng xã hội học tập phát triển chưa đồng đều tại một số địa phương; một số ngành, địa phương nhận thức còn hạn chế về vị trí, vai trò tầm quan trọng xây dựng xã hội học tập.

Một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự xem công tác đào tạo, bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, địa phương. Ý thức của một số ít cán bộ, công chức về học tập nâng cao trình độ để phục vụ nhiệm vụ còn hạn chế. Việc học tập nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ chưa trở thành nhu cầu cấp thiết của cán bộ.

Việc bố trí, sắp xếp thời gian cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, tham gia học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn chưa được chú trọng.

Nói về giải pháp, ông Nguyễn Văn Hồng cho biết: Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng với các lực lượng xã hội, kết hợp các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh quá trình xây dựng xã hội học tập.

Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tổ chức và người dân hiểu được lợi ích của xây dựng xã hội học tập, vừa làm vừa học tập vừa rút kinh nghiệm vì lợi ích của người dân là giải pháp cơ bản góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân.

Đặc biệt là điều tra nhu cầu học tập của người dân để tổ chức các lớp học phù hợp là cơ sở để thực hiện các mục tiêu trong từng giai đoạn cụ thể…

Công tác nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tay
nghề để lao động đạt hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ
cũng được thành phố chú trọng. Đến nay, CBCCVC đào tạo
đáp ứng chuẩn quy định đạt trên 99%; CBCCVC giữ chức
vụ lãnh đạo quản lý các cấp được đào tạo bồi dưỡng theo
chương trình quy định đạt 90,24%. CBCCVC thực hiện chế
độ bắt buộc tối thiểu hàng năm đạt 44,96%. Cán bộ cấp xã
được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo để quản lý
điều hành vị trí công việc đạt trên 65%…
(Theo Báo Giáo dục thời đại)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *