Bến Tre: Ban hành kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình GDPT trong quý I năm 2018

GD&TĐ – Từ nay cho đến hết quý 1 năm 2018, Sở GD&ĐT Bến Tre sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành chỉ thị, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về thực hiện việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025.

Ban hành kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình GDPT trong quý I năm 2018

TS Nguyễn Văn Huấn – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre – cho biết khi chia sẻ về việc chuẩn bị triển khai chương trình, SGK mới tại địa phương.

Theo TS Nguyễn Văn Huấn, việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể tại Bến Tre sẽ thực hiện theo lộ trình của Bộ GD&ĐT quy định.

Toàn ngành phải tập trung nghiên cứu, quán triệt các nội dung trong việc triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sắp tới, tích cực tham mưu đề xuất các giải pháp để thực hiện việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thành công.

Quán triệt các nội dung chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (tại kỳ họp Thành viên ủy ban ngày 14/12/2017); báo cáo với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố (tại kỳ họp tổng kết năm 2017 của UBND tỉnh ngày 15/12/2017); báo cáo với lãnh đạo và trưởng, phó phòng thuộc Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT đã cử 1 Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phụ trách truyền thông, đồng thời cử đồng chí Trưởng Phòng Giáo dục Trung học làm cán bộ đầu mối liên hệ với Bộ GD&ĐT về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Sở GD&ĐT đã ban quyết định và kế hoạch chuẩn bị và triển khai thực hiện việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Trước mắt Sở chỉ đạo cho các Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở tổng rà soát về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, trong đó tập trung những việc sau:

Sắp xếp lại mạng lưới các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn; triển khai thực kế hoạch xã hội hóa giáo dục mầm non; tiếp tục thực hiện kiên cố hóa trường, lớp theo kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được duyệt;

Tổ chức rà soát đội ngũ về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, chuẩn cán bộ quản lý; tiếp tục thực hiện tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm… đúng theo quy định, đúng vị trí việc làm; từng bước giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các cấp học; chuẩn bị chọn cử lực lượng giáo viên cốt cán để tham dự các lớp tập huấn khi Bộ GD&ĐT tổ chức;

Nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng của mỗi giáo viên, mỗi cán bộ quản lý để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới;

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực của học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản, lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm; các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh;

Xây dựng, tổ chức khai thác hiệu quả trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp được kết nối giữa các trường với các cơ quan dự báo nguồn nhân lực, cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp nhằm giúp học sinh lựa chọn, giải đáp thắc mắc về xu hướng chọn nghề; triển khai mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh ở địa phương.

Từ nay cho đến hết quý 1 năm 2018, Sở GD&ĐT sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành chỉ thị, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về thực hiện việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông về đổi mới giáo dục; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về đổi mới giáo dục cho phụ huynh học sinh để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của toàn xã hội.

“Dự kiến, ngành giáo dục sẽ tổ chức sơ kết công tác chuẩn bị chương trình giáo dục phổ thông mới vào cuối năm học 2017-2018; xây dựng và triển kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngay trong năm học 2018-2019” – TS Nguyễn Văn Huấn cho hay.

(Theo Báo Giáo dục thời đại)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *